Hallgatói tudástár

Projektek

Konferenciák

Saját publikációk

Fórum

Linkek
Kezdőlap Fontos információk Biztonságunk érdekében Folyóirat Publikációk Gyerekoldal

  Dr. Hornyacsek Júlia publikációk (Frissítve 2016. 08. 11.)

Navigáció az oldalon (kattintson az alábbi hivatkozásokra)

Lektorált folyóiratcikkek, nyelv: magyar
Idegen nyelvű tanulmányok, folyóiratcikkek0
Honi megjelenésű könyvek, kiadványok, oktatási segédanyagok
Nem lektorált folyóiratcikkek nyelv: magyar
Konferencia-kiadványok, előadások, elektronikus publikáció, egyebek
Elektronikus tanulmányok, magyar
Elektronikus tanulmányok, idegen nyelvű

Lektorált folyóiratcikkek, nyelv: magyar     (letöltéshez kattintson a zöld pipára)

1.

Balog Fatime; Hornyacsek Júlia: A mobil kommunikációs eszközök megjelenése a lakosságfelkészítés feladatrendszerében
Műszaki Katonai Közlöny XXVI. évfolyam, 2. szám 2016 Július (267-281)

Besorolás: lektorált folyóiratcikk/tudományos, nyelv: magyar

2.

Hornyacsek Júlia; László Erika: A hulladéklerakás környezetterhelő hatásai és az ellene való védekezés lehetőségei a településeken és a védelmi szférában

BOLYAI SZEMLE 2015/2  (155-174)

URL: http://uni-nke.hu/uploads/media_items/bolyai-szemle-2015-02.original.pdf

Besorolás: lektorált folyóiratcikk/tudományos, nyelv: magyar

3.

Nagy Sándor; Hornyacsek Júlia: Környezetvédelmi kockázatok és a lakosságvédelem összefüggései

BOLYAI SZEMLE 2014/1 (109-131)

URL: http://uni-nke.hu/uploads/media_items/bolyai-szemle-2014_-ev-1_-szam.original.pdf

Besorolás: lektorált folyóiratcikk/tudományos, nyelv: magyar

4.

Hornyacsek Júlia - Kiss Béla: Katonai és civil légijárművek alkalmazhatósága a kárterület felderítése és a kárelhárítás során

Hadmérnök IX. Évfolyam 1. szám - 2014. március (67-80)

URL: http://hadmernok.hu/141_06_hornyacsekj.pdf

Besorolás: lektorált folyóiratcikk/tudományos, nyelv: magyar

5.

Dr. Hornyacsek Júlia: A tudományos kutatás elméleti és gyakorlati kérdései 2.

(A tudományos kutatás folyamata)

Műszaki Katonai Közlöny,  XXIII. Évfolyam (2. Különszám) pp. 17-43. (2013)

URL:http://hhk.uni-nke.hu/downloads/kiadvanyok/mkk.uni-nke.hu/kulonszam2013julius/eloadasokpdf/02hornyacsek_tudkut_final%20x.pdf

 Besorolás: lektorált folyóiratcikk/tudományos, nyelv: magyar

6.

Hornyacsek Júlia, Keszely László: A katonai erők, képességek alkalmazása katasztrófák esetén. Hadmérnök, 2013. VIII.:(2.) pp. 191-209.

URL: http://hadmernok.hu/132_18_hornyacsekj_kl.pdf

Besorolás: lektorált folyóiratcikk/tudomáynos, nyelv: magyar

7.

Dr. Hornyacsek Júlia: A katasztrófa-kárterület felderítésének elméleti és gyakorlati kérdései. Budapest, 2013. Hadmérnök VIII. Évfolyam 1. szám - 2013. március, pp.79-98.  ISSN 1788-1919

URL: http://hadmernok.hu/2013_1_hornyacsekj.pdf

Besorolás: lektorált folyóiratcikk  nyelv: magyar

8.

Kozák Attila-dr. Hornyacsek Júlia: A polgári védelem kialakulása, szerepe a katasztrófavédelem egységes rendszerében. Bolyai Szemle, 2012. XXI. évf. 2. szám, Budapest, 2012. NKE, 157-184. oldal

http://portal.zmne.hu/download/bjkmk/bsz/bszemle2012/2/10.pdf 

Besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

9.

Petró-Tibor-Dr. Hornyacsek Júlia: Az egyházak, mint társadalmi szervezetek lehetséges helye és szerepe az árvízi védekezésben. Műszaki Katonai Közlöny, XXII. évfolyam, 2012. 2. szám, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály, 2012. szeptember, Budapest, 124-139. oldal ISSN 2063-4986

Besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

10.

Kiss Béla - Hornyacsek Júlia: A magyar honvédség katasztrófák következményeinek felderítéséhez, felszámolásához alkalmazható képességei. Hadmérnök, VII. Évfolyam 2. szám 2012. július, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Budapest, ISSN 1788-1919

Besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

11.

Dr. Hornyacsek Júlia: A tömegkatasztrófák pszichés hatása a beavatkozó állományra, az alapvető korai és késői pszichés jelenségek, valamint a negatív következmények elkerülésének lehetséges módjai. Műszaki Katonai Közlöny, 2012. 1. szám. NKE HHTK-MHTT Műszaki Szakosztály, Budapest, 2012. pp. 143-189. ISSN:2063-4986

Besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

12.

Dr. Hornyacsek Júlia: A Felsőoktatási Intézményeket veszélyeztető tényezők, és az ellenük való védelem lehetőségei. Műszaki Katonai Közlöny 2011. december különszám, a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki szakosztálya és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2011. december, pp.325-350. ISSN: 1219-4166

Besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

13.

Dr. Hornyacsek Júlia: A lakosság védelmének újszerű értelmezése és alkalmazási lehetőségei a New Orleans-i Katrina hurrikán eseményeinek tapasztalata alapján. Műszaki Katonai Közlöny 2011. december különszám, a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2011. december, pp. 370-393. ISSN: 1219-4166

Besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

14.

Sáfár Brigitta - Dr. Hornyacsek Júlia: A Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének pszicho-szociális támogató programja Műszaki Katonai Közlöny 2011. Különszám, 35-50. o. ZMNE, Budapest, 2011. december, ISSN:1219-4166

Besorolás: lektorált folyóiratcikk nyelv: magyar

15.

Schild Marianna - Dr. Hornyacsek Júlia: Alternatív személyiség-megismerő eljárás a védelmi szférában: a tetoválási szimbólumok értelmezése. Bolyai Szemle 2012. XXI. évf. 1. szám pp. 89-108. ISSN 1416-1443

URL: http://portal.zmne.hu/portal/page?_pageid=34,46876&_dad=portal&_schema=PORTAL

 Besorolás: Folyóiratcikk, nyelv: angol


16.

Dr. Hornyacsek Júlia: FÖLDRENGÉS! FEL VAGYUNK KÉSZÜLVE? A lakosság földrengés során való védelmére való felkészülés hazánkban a kárterület és a mentési rendszer tükrében in: A ZMNE Bolyai János Hadmérnöki Kar és a Hadmérnöki Doktori Iskola on-line tudományos kiadványa VI. évfolyam 1. szám 2011. március. pp. 276-295 ISSN 1788-1919  

URL: http://www.hadmernok.hu/tartalom11_1.php

besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

17.

Dr. Hornyacsek Júlia: A tömegkatasztrófák pszichés következményei, és az ellenük való védekezés lehetőségei, in: Bolyai Szemle 2010.XIX. évfolyam 4. sz. , ZMNE Budapest: 2010. pp. 5-30. ISSN: 1416-1443

URL: http://portal.zmne.hu/download/bjkmk/bsz/bszemle2010/4/01.pdf

besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

18.

Dr. Hornyacsek Júlia - Dr. Hülvely Lajos: A lakosság önvédelmi készsége növelésének gyakorlata 2., Nemzetközi kitekintés: Ausztria, in: Polgári Védelemi Szemle MPVSZ, Budapest: 2009. 1. sz. pp. 124-145. ISSN: 17 88-2168

URL: http://www.mpvsz.hu/letoltes/pvszemle/pv2009_1.pdf

besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

19.

Dr. Hornyacsek Júlia: A lakosság önvédelmi készsége növelésének gyakorlata 1.  Nemzetközi kitekintés: Németország, Polgári Védelmi Szemle MPVSZ, Budapest: 2008. 2. sz. pp. 53-63. ISSN: 17 88-2168

URL: http://www.mpvsz.hu/letoltes/pvszemle/pv2008_2.pdf

besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

20.

Dr. Tóth Rudolf - Dr. Hornyacsek Júlia: Gondolatok a katasztrófa-elhárítás logisztikai kérdéseiről, Polgári Védelemi Szemle MPVSZ, Budapest: 2008. 1. sz. pp. 88-99. ISSN: 17 88-216

URL: http://www.mpvsz.hu/letoltes/pvszemle/pv2008_1.pdf

besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

21.

Hornyacsek Júlia - Veres Viktória: Katasztrófák, sebezhetőség, biztonság, Hadtudomány XVII. évfolyam 2007/3. sz. Budapest: 2007. pp. 101-113. ISSN: 1215-4121

URL: http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2007/3/2007_3_9.html

besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

22.

Hornyacsek Júlia-Szternák György: Árvízvédelem, 2006. Polgári Védelemi Szemle 2007/1-2. sz. MPVSZ, Budapest: 2007. pp. 23-39. ISSN: 17 88-2168

besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

23.

Veresné H. Júlia: Katasztrófavédelem és közoktatás, Új pedagógiai Szemle, 2004. január, Budapest: 2004. pp. 114-121. ISSN: 17 88-2168

URL: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2004-01-mu-Veresne-Katasztrofavedelem

besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

24.

Veresné Hornyacsek Júlia: Katasztrófavédelem és közoktatás, Kapu, az értelmiség magyar folyóirata 2003. XVI. évfolyam 11-12. Budapest: 2003. pp. 11-21. ISSN: 0238-888X

besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

25.

Veresné H. Júlia: A Seveso II. lakosságfelkészítési vonatkozásai, Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények 2002. 6. évfolyam 2. szám ZMNE, Budapest: 2002. pp. 219-232. ISSN: 1417-7323

URL: http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/20022/vszt/veresne.html

besorolás: lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

Idegen nyelvű tanulmányok, folyóiratcikkek     (letöltéshez kattintson a zöld pipára)

1.

 

Dr Hornyacsek Júlia: Die gesetzlichen Grundlagen Elemente, Aufgaben der Katastrophenmedizin, und ihre Bestimmung im Schutz gegen Katastrophen

Hadtudományi Szemle, VI.:(2.) pp. 152-167. (2013)

URL:http://uninke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/

hadtudomanyi_szemle/szamok/2013/2013_2/2013_2_alt_hornyacsek_julia.pdf

Besorolás: lektorált folyóiratcikk/tudomáynos, nyelv: német

2.

 

Hornyacsek Júlia: Die Erhöhung der Selbstschutzfähigkeiten des Bürgers kann das Leben vieler Menschen retten. Delta: vedecko-odborný časopis Katedry protipožiarnej ochrany. Zvolen. Technická univerzita vo Zvolene, ročník..., číslo 10, 2011. s. 10-15.  - ISSN 1337-0863 - v tlači.

3.

 

Hornyacsek Júlia: Systematic approach of the preparation of population in the frame of a changing defence scheme. Hadmérnök VI. Évfolyam 4. szám 2011. december ZMNE, 2011. 81-93. oldal ISSN: 1788-1919

 Besorolás: tudományos nyelv: angol

4.

 

Júlia Hornyacsek: The complexity of the defence planning in Hungary, the function and place of the civil protection and disaster management plans in the defence planning system. Bolyai Szemle 2012. XXI. évf. 1. szám  pp. 29-54. ISSN 1416-1443

 URL: http://portal.zmne.hu/portal/page?_pageid=34,46876&_dad=portal&_schema=PORTAL

 Besorolás: Folyóiratcikk, nyelv: angol

5.

 

Dr. Júlia Hornyacsek - Viktória Veres: The interaction between disasters and security, In: ARMS Academic and Applied Research i Military Science Miklós Zrínyi National Defence University Budapest: 2009. Volumen 8 Issue 3, (Editor in-Chief: József Solymosi) pp. 385-402. ISSN: 1588-8789

URL: http://www.zmne.hu/aarms/docs/Volume8/Issue3/pdf/01horn.pdf

besorolás:folyóiratcikk, nyelv: angol

6.

 Dr. Hornyacsek Júlia: Das Überleben muss gelernt sein, Hydrant 139 06/06 26. Jahrgang Nr. 139 November/Dezember Jugendfeuerwehr Baen-Württemberg, Böblingen: 2006. p. 8

besorolás: folyóiratcikk, nyel: német

 

7.

21.  Dr. Havasi Zoltán – Nagy Edit - Dr. Resperger István - Veresné Hornyacsek Júlia - Dr. Szternák György: The Terrorism and Crisis Management, szerkesztette: Dr. Kőszegvári Tibor: ZMNE, Budapest: 2002. pp. 1-31

besorolás: könyv, nyelv: angol

 

8.

Julianna Veres-Hornyacsek: Programs for preaparing the populations, in: Edited by Tamás Csiszár: Disaster Management 2001. BM OKF, Budapest: 2001. pp. 62-75.

tanulmány, nyelv, angol

Honi megjelenésű könyvek, kiadványok, oktatási segédanyagok    (letöltéshez kattintson a zöld pipára)

1.

 

Dr. Hornyacsek Júlia:
A tudományos kutatás elmélete és módszertana

Szakkönyv Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2014
ISBN 978-615-5491-36-8

254. oldal

besorolás: könyv nyelv: magyar

 

2.

Dr. Hornyacsek Júlia:
A települési védelmi képességek a katasztrófa-kihívások tükrében, a települések katasztrófa-elhárítási feladatai, a végrehajtáshoz szükséges helyi védelmi képesség alapvető területei, azok kialakításának folyamata. "Biztonságunk érdekében" Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Budapest, 2011. pp.1-100 ISBN:
978-963-08-2606-8

besorolás: könyv nyelv: magyar

3.

Dr. Hornyacsek Júlia: Polgári védelem 1. ZMNE Budapest: 2009. pp.1-201.
ISBN: 978-963-70-60 66-3

besorolás: könyv, nyelv: magyar

4.

Dr. Hornyacsek Júlia-Dr. Csépainé Széll Pálma-Veres Viktória: Közigazgatási vezetők felkészítése a     védelmi feladatokra. – Kézikönyv polgármesterek részére a települési védelmi feladatok ellátásához, ZMNE, Vegyi- és Katasztrófavédelmi Intézet, Bp.: 2009. pp. 1-201. oldal
ISBN: 978-963-7060-76-2

besorolás: könyv, nyelv: magyar

5.

Dr. Zellei Gábor - Dr. Hornyacsek Júlia: Lakosságtájékoztatás, felkészítés és kríziskommunikáció a globális klímaváltozás okozta veszélyhelyzetekben, in: Szerk.: Prof. Dr. Bukovics István: Felkészülés a klímaváltozásra Környezet-Kockázat-Társadalom, OKF-KLIMKKT Project Budapest: 2008. pp. 11-129. ISBN: 978-963-878637-0-7

URL: http://www.vedelem.hu/letoltes/tanulmany/tan173.pdf

besorolás: könyvrész, nyelv: magyar

6.

Dr. Hornyacsek Júlia: A globális klímaváltozás kapcsán kialakult veszélyhelyzetekre történő lakosságfelkészítés elméleti és gyakorlati kérdései, in:  Felkészülés a klímaváltozásra: Környezet-Kockázat-Társadalom Katasztrófavédelem - lektorált kutatási tanulmány, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal NKFP6-0079/2005. sz. Jedlik Ányos projekt Budapest, 2005. pp. 1-106.

besorolás: könyvrész, nyelv: magyar

 
7.

Veresné H. Júlia: A katasztrófavédelem szervezeti felépítése, jogi szabályozása pp. 3-16., A lakosság riasztása védelmének lehetőségei pp. 41-55., Kitelepítés kimenekítés, befogadás pp. 61-71., Tűzvédelem, tűzmegelőzés pp. 121-141. in: Veresné Hornyacsek Júlia-Zsiga Csaba: Oktatási egység az önkéntes lakosság-felkészítők és polgármester-segítők számára MPVSZ, Budapest: 2006. pp.1-209. ISBN nélkül

besorolás: könyvrész, nyelv: magyar

 
8.

Veresné Hornyacsek Júlia: A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései I. kötet, ZMNE, Budapest: 2005. pp. 1-118. ISBN nélkül URL:http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/phd/2005/veresne_hornyacsek_julia.pdf

besorolás: Doktori (PhD) értekezés, nyelv: magyar

9.

Veresné Hornyacsek Júlia: A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései II. kötet, ZMNE, Budapest: 2005. pp. 1-118. ISBN nélkül URL:http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/phd/2005/veresne_hornyacsek_julia.pdf

besorolás: Doktori (PhD) értekezés, nyelv: magyar

10.

Veresné Hornyacsek Júlia pv százados: Tézisfüzet A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései PhD értekezéshez  21 oldal

URL:http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/phd/2005/veresne_hornyacsek_julia.pdf

besorolás: egyéb, nyelv: magyar

11.

Captain Julia Hornyacsek-Veres: Thesis Booklet Theoretical and practical issues of disaster management public awareness p.21.

URL:http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/phd/2005/veresne_hornyacsek_julia.pdf

besorolás: egyéb nyelv: angol

12.

Veresné Hornyacsek Júlia: Parázs Balázs, lektorált oktatási segédanyag, BM OKF, Budapest: 2002. pp. 1-16. oldal ISBN: 963 92 08 11 6

besorolás: egyéb, nyelv: magyar

13.

Veresné Hornyacsek Júlia: Vízi Misi, BM OKF, Budapest: 2002. pp. 1-16. ISBN: 963 9208 17 5

besorolás: egyéb, nyelv: magyar

14.

Szabóné Barkóczi Elvira-Veresné Hornyacsek Júlia: Veled is megtörténhet! lektorált oktatási segédanyag BM OKF, Budapest: 2002. 15 oldal ISBN nélkül

besorolás: egyéb, nyelv: magyar

15.

Veresné H. Júlia: Mancs! Ments! -lektorált oktatási segédanyag, BM OKF, Budapest: 2002. pp. 1-24. ISBN: 963-9208-20-5

besorolás: egyéb, nyelv: magyar

16.

Veresné Hornyacsek Júlia: Biztonság Birodalma 2. -lektorált oktatási segédanyag, BM OKF, Budapest: 2001. pp. 1-24. ISBN: 963 0070987 Ö

besorolás: egyéb, nyelv: magyar

17.

Veresné Hornyacsek Júlia - Szabóné Barkóczi Elvira: Útmutató az önkormányzati fenntartású intézmények Prevenciós programja kidolgozásához, -lektorált oktatási segédanyag, BM OKF, Budapest: 2001. pp. 1-31. ISBN: 963 206 8130

besorolás: egyéb, nyelv: magyar

18.

Veresné Hornyacsek Júlia: Biztonság Birodalma 1. - lektorált oktatási segédanyag, BM OKF, Budapest: 2001. pp. 1-24. ISBN: 963 007098 7 Ö

besorolás: egyéb, nyelv: magyar

19.

Jádi Zsuzsanna-Veresné Hornyacsek Júlia: Osztályfőnöki ajánlás a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi, polgári védelmi-katasztrófavédelmi) ismeretek oktatásához az általános iskolák részére - oktatási anyag, in: Katasztrófavédelmi oktatás Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Budapest: 2001. pp. 1-31. formátum: A5 ISBN: 963 206 8130

URL: www.pecs2010.hu/oldal/polgari/katasztrofavedelmi_oktatas.doc

besorolás: egyéb, nyelv: magyar

 

20.

Veresné Hornyacsek Julianna: A lakosságfelkészítés programjai, in: Szerk.: Csiszár Tamás: Katasztrófavédelem -évkönyv, 2001. BM OKF, Budapest: 2001. pp. 62-75.

besorolás: könyvrész, nyelv: magyar

21.

Veresné Hornyacsek Júlia: A lakosságfelkészítés, mint az árvízi krízisintervenció egyik alappillére, in: Szerk.: Ambris József: Doktoranduszok a tudomány szolgálatában BM OKF, Budapest: 2001. pp. 159-184. ISBN: 1587-7663, ISSN:963-9208-14-4

besorolás: könyvrész, nyelv: magyar

22.

Dr. Hornyacsek Júlia: Felkészítők könyve -lektorált oktatási segédanyag, BM OKF, Budapest: 2000.  67-74. ISBN: 963 00 5518 X

besorolás: egyéb, nyelv: magyar

23.

Veresné Hornyacsek Julianna: Lakossági felkészítés, in: Szerk.: Csiszár Tamás: Katasztrófavédelem, -lektorált évkönyv, 2000. BM OKF, Budapest: 2000. pp. 60-65. ISBN:1587-7663

besorolás: egyéb, nyelv: magyar

Nem lektorált folyóiratcikkek nyelv: magyar     (letöltéshez kattintson a zöld pipára)

1.

 

Dr. Hornyacsek Júlia: Ifjúsági verseny a Lajtán túl, a SAFETY-TOUR Európa legnagyobb gyermekbiztonsági projektje, Katasztrófavédelem, XLVIII. évfolyam 8. szám OKF, Budapest: 2006. augusztus pp. 26-27. ISSN: 1586-2305

Nem lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

 

2.

 

Veresné Hornyacsek Júlia: A lakosság veszélyhelyzeti felkészítésének aktuális kérdései, Polgári Védelmi Szemle, MPVSZ, Budapest: 2005. 1. sz. pp. 28-41. ISSN 17 88-2168

Nem lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

3.

 

Veresné Hornyacsek Júlia: A lakosságfelkészítés elméleti és gyakorlati kérdései, Katasztrófavédelem, 2005. XLVII. évfolyam 5. szám BM OKF, Budapest: 2005. május pp. 23-24.  ISSN: 1586-2305

besorolás: nem lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

 

4.

 

Ambris József - Veresné Hornyacsek Júlia: Lakosságfelkészítés a nemzeti katasztrófavédelmi stratégia tükrében, Védelem, katasztrófa- és tűzvédelmi szemle, Budapest: 2001. 8. évfolyam 5. szám pp. 37-38. ISSN 1218-2958

besorolás: nem lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

 

5.

 

Veresné Hornyacsek Júlia: Gondolatok a lakosságfelkészítés átfogó reformjáról, Katasztrófavédelmi szemle, BM OKF, Budapest: 2000. V. évfolyam 4. szám pp. 66-71. ISSN nélkül

besorolás: Nem lektorált folyóiratcikk, nyelv: magyar

Konferencia-kiadványok, előadások, elektronikus publikáció, egyebek   (letöltéshez kattintson a zöld pipára)

1.

Prof. Dr. Lukács László-Dr. Hornyacsek Júlia: Výskum tvárnenia kovov výbuchom na univerzite NKE a knižnica Muellera Othmára. (Blasting metal-works research at the national Civil Service University and the Mueller Othmar bibliotheca of blasting techniques)

Zborník Prednasok: Trhacia Technika 2013 Stara Lesna, 23-24 05. 2013,

Slovenska Spolocnost pre trahicie a vrtacie prace Ceskoslovenskej armady  Banska Bystrica 2013, ISBN 978-80-970265-5-4

 besorolás: konferenciacikk, nyelv: szlovák

2.

 

Dr. Hornyacsek Júlia: A repülőterek környezetében lévő települések katasztrófavédelmi feladatai, Repüléstudmányi Konferencia Szolnok, 2011. VII. Katonai műszaki szekció Repüléstudományi Közlemények On-line Tudományos Folyóirat, ZMNE, 2011/2 különszám, 2011. április, 1-25. oldal ISSN: 1789-770X

URL: http://www.szrfk.hu/rtk/index.html

besorolás: konferenciacikk nyelv: magyar,

3.

 

Dr. Hornyacsek Júlia: A lakosságfelkészítés gyakorlata „Felkészülten a katasztrófákkal szemben” szakmai konferencia Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, Pécel, 2011. február 24. pPt. 1-45. dia

besorolás: Konferenciacikk nyelv: magyar

4.

 

Dr. Hornyacsek Júlia: A polgári védelmi szervezetek alkalmazási lehetőségei a tömeg közlekedési katasztrófák felszámolása során., in: New Challenges in the Field of Military Sciences 2010 7th International Scientific Conference. Budapest, Magyarország, 2010.09. 28-30. pp. 1-19. ISBN: 978-963-87706-6-0

besorolás: Konferenciacikk nyelv: magyar

5.

Dr. Hornyacsek Júlia: A Monorierdőnél bekövetkezett vonatbaleset következtében végzett tevékenység polgári védelmi vonatkozásai, Ppt.  A Polgári Védelmi Kirendeltségek lehetséges szerepe a vonatbalesetek kezelésében, Polgári Védelmi Kirendeltség-vezetők Országos Konferenciája Balatonföldvár, Magyarország, 2009. március 17-18. pp. 1-42.

URL: http://www.vedelem.hu/index.php?pageid=129&content=1 (letöltés 2009.03.02.)

besorolás: konferencia-prezentáció, nyelv: magyar

6.

Dr. Hornyacsek Júlia: A helyi védelmi rendszer kialakítása, az önkormányzati vezetők helye és szerepe a rendszerben, in: a Közigazgatási vezetők helye és szerepe a védelmi rendszerben Monori Helyi Védelmi Bizottság, Monor: 2009. pp. 117-151. ISBN: 978-963-06-6852-1 oktatási-felkészítési segédanyag,

besorolás: konferencia-prezentáció, nyelv: magyar

7.

Dr. Hornyacsek Júlia: A Polgári Védelmi Kirendeltségek támogató szerepe a települési védelmi feladatok tervezésében, szervezésében, in: a Közigazgatási vezetők helye és szerepe a védelmi rendszerben Monori Helyi Védelmi Bizottság, Monor: 2009. pp. 178-206. ISBN: 978-963-06-6852-1

besorolás: konferencia-prezentáció,, nyelv: magyar

8.

Dr. Hornyacsek Julianna: A média-kezelés kirendeltségi szintű feladatai, www.vedelem.hu /Konferenciák/ III. Országos Polgári Védelmi Kirendeltség-vezetői Konferencia Balatonföldvár, Magyarország, 2008. 03. 17-19. pp. 1-30.

URL: Forrás: http://www.vedelem.hu/index.php?pageid=112&content=1 (letöltés 2009.03.02.)

besorolás: konferencia-prezentáció,, nyelv: magyar

9.

Dr. Hornyacsek Júlia: Kirendeltség-vezetői munka elmélete és gyakorlata, www.vedelem.hu Konferenciák/ Polgári Védelmi Kirendeltség-vezetők II. Országos Konferenciája Balatonföldvár, Magyarország, 2007. május 12. Ppt. pp. 1-33.

URL: http://www.vedelem.hu/index.php?pageid=91&content=1 (letöltés 2009. 03.02.)

besorolás: konferencia-prezentáció, nyelv: magyar

10.

Dr. Hornyacsek Júlia: A lakosságfelkészítés aktuális kérdései, www.vedelem.hu/ Konferenciák/ Polgári védelmi kirendeltség-vezetők országos konferenciája, Balatonföldvár, Magyarország, 2006. 05. 10. Ppt.

URL: www.vedelem.hu    konferenciák/Kirendeltségvezetők I. Konferenciája 1. pp. 1-31 (letöltés 2008. 02.02.)

besorolás: konferencia-prezentáció,, nyelv: magyar

 

11.

Veresné Hornyacsek Júlia: A szakértői munka a közoktatásban, diplomamunka Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest: 1999. pp. 1-68

besorolás: diplomamunka, (egyéb) nyelv: magyar

 

12.

Veresné Hornyacsek Júlia: A polgári védelmi oktatás módszertani irányelvei, szakdolgozat BM Polgári Védelem Országos Parancsnokság Kiképzési és Tervezési Főigazgatóság, Pécel: 1999. pp.1-54.

besorolás: szakdolgozat,(egyéb) nyelv: magyar

 

13.

Veresné Hornyacsek Júlia: Volksbräuche der Schwaben in Wetschesch, diplomamunka Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest: 1995. pp. 1-65.

besorolás: diplomamunka, nyelv: magyar

 

14.

Veresné Hornyacsek Júlia: Maglód község néprajza, szakdolgozat Ho Shi Minh Tanárképző Főiskola, Eger: 1884. pp. 1-60.

besorolás: szakdolgozat,(egyéb) nyelv: magyar

 

Elektronikus tanulmányok, magyar     (letöltéshez kattintson a zöld pipára)

1.

Veresné Hornyacsek Júlia: A lakosság veszélyhelyzeti felkészítése és a katasztrófavédelem hivatásos szervei állománya képzése, továbbképzése perspektívái a hazai katasztrófavédelemben az euro-integrációs követelmény- és feladatrendszer tükrében,

URL:  www.zmne.hu/tudtev-uj/doktori/doktorand/veresne.htm 2001. pp.1-7. (2001. 11. 01.)

besorolás: Elektronikus tanulmány, nyelv: magyar

 

Elektronikus tanulmányok, idegen nyelvű      (letöltéshez kattintson a zöld pipára)

1.

Dr. Hornyacsek Júlia: Die Erhöhung der Selbstschutzfähigkeiten des Bürgers kann das Leben vieler Menschen retten, Védelem Online elektronikus könyvtár letöltés: (2009. 03. 08.) www.vedelem.hu/letoltes/tan188.pdf pp. 1-11. 

URL:  www.vedelem.hu/?/pageid=tanulmany_index

besorolás: elektronikus tanulmány, nyelv: német

2.

Dr. Hornyacsek Júlia:  Ungarischer Zivilschutzverband - Vorstellung der Organisation  Treffen der Leiter von ÖZSV-es den 12-ten Mai 2008 Tuln, Austria ppt. 1-28 dia

Vissza a Kezdőlaphoz

A lap tetejére