A www.drhornyacsek.hu honlap használatának,
valamint az írások megjelentetésének feltételei

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a honlap a katasztrófavédelem, tűzvédelem és polgári védelem szakterület ismeretanyagainak, írásainak közlésével kizárólag a szakemberek és a kutatók munkáját, önképzését, képzését, valamint az olvasók veszélyhelyzeti ismereteinek bővítését kívánja szolgálni!

 Használata szabályokhoz kötött, ezért kérjük, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen
olvassa el.

 

I. A honlap működtetése, felelősségvállalás

  1. A honlapon megjelentetett tartalom a szakmai ismeretterjesztést szolgálja.  Nonprofit tevékenység. Anyagait a honlap-üzemeltető kezeli, három évig őrzi meg, majd merevlemezen archiválja.

  2. A megjelenő anyagok eredetiségért, tartalmáért a honlap üzemeltető felelősséget nem vállal, a szerzők felelőssége, hogy írásaik eredetiek legyenek, és ne sértsék mások érdekeit, személyét, méltóságát, a védelmi szakmai szervek érdekeit és a hatályos törvényeket, jogszabályokat.

  3. A honlap-üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen használatából, megváltoztatásából adódnak, továbbá azokért sem, amelyek az információtovábbítási késedelem, számítógépes vírusok, vagy más hasonló ok miatt keletkeznek. A szerzők által a honlapon megjelentetett anyagok kapcsán keletkező anyagi és nem anyagi jellegű károkért a szerzők felelnek.

 

II. A honlap anyagainak felhasználása

A honlap egésze szerzői jogvédelem alatt áll, az írások bármilyen formában történő felhasználása a szakmai munkában, oktatásban, önképzésben a személyes használat mértékéig engedélyezett, de kizárólag a forrás pontos megjelölésével. Forrásmegjelölés nélküli és/vagy jogosulatlan további felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

 

III. Üzemeltetői jogok

Az üzemeltető fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek további felhasználása.

 

IV. Az adatok nyilvánossága

 A www.drhornyacsek.hu. weboldalra látogatók által a honlapra feltett bármely információ, anyag az üzemeltető részéről szabadon felhasználható, és mások által hozzáférhető, ezért az üzemeltetőt a hozzá eljuttatott információkkal, anyagokkal összefüggésben nem köti semmilyen titoktartási kötelezettség, kivéve, ha ilyen megállapodás születik, vagy jogszabály így rendelkezik.

 
 

V. A személyes adatok védelme

 A honlapon megjelentetett anyagokkal kapcsolatos - a szerző által közölni kívánt - személyes és szakmai adatok nyilvánosak, mások által hozzáférhetőek. Mindazon további személyes adatok, amelyek a honlap-üzemeltető számára a megjelentetéshez szükségesek, nem nyilvánosak, azt az üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli és tartja nyilván. Ezek fajtái, típusai a kezdőlap Fontos információk menüsora alatt találhatóak.

 

A szabályokat elfogadom (kattintson rá)